09 January 2011

Thailand Census

I Thailand gjennomføres folke- og boligtellingen (Census) hver tiende år. På nettsidene til det thailandske statistisk sentralbyrå har de lagt ut resultatene fra tellingene i 1990 og 2000 elektronisk i form av excel-regneark. Dataene er til dels ganske detaljerte, men inneholder også indikatorer.


Siden det er at regneark per provins og regnearkene ikke er helt konsistente i form, har jeg tatt meg tid til å sammenstille indikatorene i et enkelt regneark. Dette gjør det enklere å sette opp nye tabeller, grafer og sammenligninger som i figuren over - som forøvrig viser median alderen på befolkningen fordelt på andelen av befolkningen som arbeider i jordbruket og region.

Så håper jeg på at folke- og boligtellingen i 2010 vil inneholde de samme indikatorene slik at jeg lett kan legge dem til. Da vil jeg ha 3 tellinger som kan sammenlignes og kan begynne å kalle dette en tidsserie - to tidspunkt er noe stusselig. Muligens vil det også bli mulig å trekke ut noen interessante trender.

Sammenstilte data for de som er interessert: Google Docs regneark