08 December 2010

Thailandske statsborgere i Norge

For et par dager siden så leste jeg på thainytt.no at det er 8583 thailendere som bor i Norge. Dette overasket meg egentlig ikke på noen måte, men minte meg på at jeg for noen måneder siden fikk tilsendt tall fra Statistisk sentralbyrå som viser i hvilke kommuner disse er bosatt.

Min tanke var å se om jeg kunne oppdage noe bosetningsmønster utenom det vanlige. Jeg lagde noen enkle kart, men for meg ser det ut som om det stort sett følger befolkningen forøvrig.


Jeg kommer sikkert til å leke meg med tallene utover, men jeg synes ikke det er noe poeng å sitte å knuge på dataene. Så hvis du har lyst til å titte på dem, om ikke annet for å se hvor mange som bor i din egen kommune, deler tallene med meg.

Jeg mottok også tall for Filippinene. Lenker finnes under.

Statsborgere, Thailand, 2010

Statsborgere, Filippinene, 2010

Merk at det er statsborgere fra de respektive land bosatt i Norge per 1.1.2010.