06 July 2010

En visualisering av Norges lover

Lovdata har en fin kategorisering av norske lover. Jeg tenkte denne kunne være en fin datakilde for å eksperimentere litt med Google Visualization API og resultatet kan sees under.

Merk at flere lover kan opptre i flere kategorier. Det betyr at man ikke uten videre kan summere opp og få det totale antall lover som gjelder i Norge, men gir et godt bilde av hva som er viktig for oss - tror jeg.

Grunnlagsdata er tilgjengelige i et regneark.Lovområde
Antall lover
Eldste lov
Siste lov
Lenke til Lovdata