08 May 2010

Thailand vs Norge: tidsbruk

Hva bruker vi egentlig tiden var til? Jeg regner med at du har ganske god peiling på hva du selv gjør gjennom et døgn, men hva hvis vi sammenstiller hva alle sammen gjør og plasserer det inn i en tidsramme på 24 timer? Både i Thailand og Norge lages det slike tidsbrukstatistikker som gjør nettopp det. Da kan det være morsomt å se om det er noen tydelige forskjeller mellom landene.

I Norge er det Statistisk sentralbyrå som undersøker dette. I Thailand er det The National Statistical Office of Thailand.

Så la meg bruke dette til å utfordre min egnen oppfattelse av Thailand. Jeg har alltid hatt en fordom om at thailendere er arbeidsomme, bruker mye tid til å spise, sove og se på TV. Er dette noe som kan bekreftes eller er det bare i mitt hode det er slik?

##Fordom 1: thailendere er arbeidsommeI Thailand bruker man 10 timer på arbeidet, mens i Norge er tilsvarende tall 8.63.

##Fordom 2: thailendere spiser ofteI Thailand bruker man 1.4 timer på måltider hver dag, mens i Norge bruker vi 1.05 timer.

##Fordom 3: thailendere sover når som helstI Thailand soves det i snitt 8.8 timer, mens i Norge brukes 8.08 timer til søvn.

##Fordom 4: thailendere ser mye TVI Thailand ser man på TV i 2.9 timer hver dag mot 2.12 timer i Norge.

##Oppsummering

Mine fordommer ser ikke ut til å være helt på viddene. Thailendere ser ut til burke mer tid på å jobbe, sove, spise og se på TV. Forskjellene er riktignok ikke like store i alle tilfeller, så man kan jo kanskje si at mine stereotyper kan være overdrevet.

##Digresjon
Man kan dessuten lære noe av å se på hva som måles. Thai statistikken har blant annet et mål for å ikke gjøre noenting (Doing nothing). Dette gjøres 1.17 timer per dag. Som sagt tidligere, er det kun de som gjør denne aktiviteten - selv om dette er en aldri så liten selvmotsigelse - som blir målt. Altså, kan jeg ikke påstå at alle thailendere gjør ingenting hver dag, men tallet viser at de som gjør ingenting gjør det lenge. Jeg antar derfor at de er virkelig flinke til dette - å gjøre ingenting.

Ikke rart jeg føler meg avslappet i Thailand.