05 April 2010

Thailand vs Norge: militærbudsjett

En blogg som jeg følger er Information Is Beautiful. Den kom nettopp ut med en artikkel med tittelen war games der verdens forsvarsbudsjett blir sammenlignet. I tillegg ble det lenket til datakilden.

Hverken Norge eller Thailand ble nevnt i artikkelen, så jeg tenkte at jeg skulle ta en liten sammenligning selv - dog uten slike flotte grafiske elementer du finner i referanseartikkelen.

##Militærbudsjett

Både Thailand og Norge bruker omtrent samme beløp til det militære, Norge litt mer faktisk til tross for at det er et mindre land befolkningsmessig sett. Beløpene er henholdsvis 4 180 000 og 4 830 000.

Thailand: 4 189; Norge: 4 830

At Norge bruker mye mer penger enn Thailand per innbygger sier seg selv, men i forhold til BNP ser det hele annerledes ut.

Thailand: 1.53%; Norge: 1.07%

##Tropper

Antallet soldater sier noe om forsvarsevnen og angrepstyrken til et land. Her ligger Thailand langt over Norge med 306 600 tropper mot 19 100, men sett i sammenheng med befolkningstallet blir ikke avstanden så stor.

Thailand: 468; Norge: 411

Figuren over viser kun aktive tropper/soldater. Tar vi med reservister og lignende - noe som muligens sier om landet er innstilt på forsvarskamp - blir bildet ganske annerledes.

Thailand: 774; Norge: 1 386

##Sluttkommentar
Jeg tror neppe det er sannsynlig med en konflikt mellom Norge og Thailand, men med tanke på militærets posisjon i Thailand og at Norge som framstår som Fredens Land, synes jeg sammenligningen er interessant.