02 April 2010

Fra Mauro - til Thailand

Det er utrolig hva man kan komme over en kjedelig stund foran datamaskinen. Selv var jeg så heldig å finne - for meg - en aldri så liten godbit. Jeg snakker om Fra Mauro sitt fantastiske verdenskart.

I korte trekk var Fra Mauro en munk som var bosatt i Venezia. Han og hans assistent lagde kartet i 1457. Det gikk senere tapt, men Fra Mauro og assistenten, Andrea Bianco, gjenskapte det noen år senere. Det sies at selveste Marco Polo skal ha bidratt med informasjon da kartet ble laget.

Kartet til Fra Mauro har også fått en viss oppmerksomhet i Thailand. I en
artikkel i The Nation
hevdes det at dette er det første kartet der Thailand er nedtegnet - eller mer korrekt, det det eldste navnet men har funnet for Ayutthaya på et kart.Bildet over er satt sammen av en svart/hvitt versjon på Project Gutenberg, et bilde hentet fra hovedartikkelenWikipedia og en forstørrelse av den delen som viser Scierno. Sistnevnte fant jeg på SONGKRAN Bergheim. Det er verdt å merke seg Fra Mauro tegnet kartet med sør i nord, dvs man må se kartet opp-ned hvis det skal leses på "normal" måte. Jeg har også markert med rødt der man finner Scierno - jeg brukte ganske lang tid på å finne det.

Landet som jeg kjenner som Thailand, het altså Scierno i Europa på 1400-tallet.

Det er jo ikke helt riktig, siden det er Ayuttayha som er navngitt. Men hvor kom navnet Scierno fra? Min første tanke var at dette kunne være en eller annen form av Siam. Scierno og Siam ligner jo litt på hverandre, men slik er det muligens ikke. Ifølge Tricky Vandenberg kommer navnet fra det persiske Shahr-i-Nau som betyr Ny By. Persiske handelsmenn kom til Ayutthaya så tidlig som i 1351, så det er nok dette navnet som er opphavet til Scierno.

Digresjon: En annen ting Tricky Vandenberg tar opp, er betydningen av ordet maenam (แม่น้ำ) som betyr elv. På kartet er elven som flyter forbi Ayutthaya også gitt navnet Scierno. Denne ha utløp fra en annen elv som er gitt navnet Ganges. Ganges betyr visst nok Vannets Mor, eller for å si det på en annen måte Mae (mor) Nam (vann). Ikke helt ulikt hvordan Mekong beskrives forresten: Mae Nam Khong. Khong skal også bety Ganges. Er det et slags rekursivt akronym vi står ovenfor?

Uansett, Scierno fantastico!