01 January 2010

Proforma ekteskap - et samfunnsproblem?

I dag, den 1. januar 2010 får vi en ny utlendingslov her i landet. En av de tingene som det strammes inn på er familieinnvandringen, bla. for å forhindre såkalte proforma ekteskap. En artikkelforskning.no satt ting i litt perspektiv for meg.

UDI er også opptatt av dette temaet, for som de sier: "Reglene for familieinnvandring skal beskytte det reelle familielivet."

Derfor tenkte jeg at det kunne være interessant å på hvor stor andel dette utgjør av inngåtte ekteskap i dette landet. Fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fant jeg ut at det ble inngått 21 300 ekteskap i 2008. Av disse var 5 245 med en ektefelle bosatt i utlandet. UDI kan opplyse om at 200 søknader ble avslått i 2008 på grunnlag av mistanke om proforma ekteskap.Det som også kan være interessant med disse tallene er at de ifølge UDI ble innvilget 20766 familegjenforeninger i 2008, dvs omtrent i samme størrelseorden som antall ekteskap registrert i Norge. Det vil igjen si at under 1% av alle søknadene blir avslått på grunnlag av mistanke om proforma ekteskap.

Er dette et samfunnsproblem?

Jeg synes ikke det.

Knappe 200 famileinnvandringsaker ble avvist i 2008. Dette kan neppe utgjøre noen trussel mot "det reelle familielivet." Ekteskapsloven er jo ganske tydelig på dette også; ikke noe sted er "reelt familieliv" nevnt. Dessuten er faktisk retten til familieliv en menneskerettighet.

Så, å kontrollere hvordan mennesker lever sammen? Moralsk overformynderi kaller jeg det.