04 December 2009

Thailand vs. Norge: dødsfall i trafikken

I går kunne jeg lese i Bangkok Post at myndighetene skal slå ned på fyllekjøring. Visst nok dør det så mange som 35 mennesker hver dag i trafikken i Thailand. Flertallet av trafikkulykkene skyldes at man kjører i alkoholpåvirket tilstand. At antallet drepte i trafikken er et alvorlig problem er det ikke tvil om. Kostnadene ved ulykkene utgjør 2.5 % av BNP. Til sammenligning bruker Thailand 1.8 % av BNP på det militære.

For å sette tallet på drepte i perspektiv, så har jeg lyst til å sammenligne med norske forhold. Vi har ikke noe tall på antall drepte per dag i Norge, men hos SSB fant jeg ut at 117 ble drept i perioden januar til oktober 2009. Ved litt enkel regning er da lett å finne ut at det tilsvarende tallet for Thailand er 10 640.En enorm forskjell med andre ord. Vi må jo selvfølgelig også ta hensyn til at folketallet er ganske så annerledes; 4 845 932 mot 65 905 410. Så et mer riktig bilde vil være å beregne antall drepte per innbygger. Dette gir oss 0.00004 for Norge og 0.00016 for Thailand, dvs 4 ganger så mange drepte i Thailand per innbygger.Et annet forhold som også spiller inn - noe som de av oss som har besøkt Thailand kan skrive under på - er trafikktettheten. Norge har 92946 km vei, mens Thailand, som er ca. dobbelt så stort, har, vel, ca. dobbelt så mye; 180053 km. Tar vi antall biler i landene - 17 992 177 for Thailand (jeg fant ikke noe tall for antall biler i Thailand, så jeg brukte tallet for Malaysia som jeg håper/regner med at stemmer sånn nogenlunde) og 2 393 890 for Norge - finner vi ut at Thailand har ca 100 biler per km vei mot Norges 26. Altså, 4 ganger så stor biltetthet i Thailand.Og hva med alkoholforbruket? Ifølge artikkelen i Bangkok Post er dette den største årsaken til antall dødsulykker i trafikken. En skulle kanskje tro at at forskjellene var like store her, men det er de ikke. Konsumet ligger på henholdsvis 5.6 og 5.5 liter alkohol per år for Thailand og Norge. Ganske likt med andre ord.Utifra dette skal jeg trekke den konklusjonen om at hvis man reduserer trafikktettheten så minker antall drepte. Med andre ord: bygg flere veier.

Dette er nok en veldig spinkel sluttsats. Bildet er nok mye mer nyansert. Selvfølgelig har kjøring i påvirket tilstand mye å si, men det er ikke den eneste faktoren. Trafikkbildet er et punkt jeg har sett på. Det finnes flere. Hva med bilbeltebruk? Det er kun sjåføren som er pålagt å bruke belte (arrester meg hvis jeg tar feil). Du har sikkert sett overfylte pickup'er i Thailand. Hva skjer med pasasjerene hvis uhellet er ute? Det samme gjelder motorsykler - hele familier sitter på og kun føreren må bruke hjelm (arrester meg igjen).

Det er positivt at myndighetene vil slå ned på fyllekjøring, men jeg vet ikke om jeg helt liker den ensidige fokuset de har på alkoholbruk. Det er mange andre tiltak de kunne innføre i tillegg til strengere straffer og kontroll med for høy promille ved bilbruk.