23 November 2009

Hvor uenige er norske partier?

Norsk samfunnvitenskapelige datatjeneste (NSD) har en fantastisk tidsserie som de har kalt uenighetsindeksen. Dette er en serie som måler uenigheten mellom partiene på Stortinget. Indeksen har data fra 1979 og fram til høsten 2009. Dette er etter min mening en liten, godt gjemt skatt.

Tabellen som NSD publiserer er omfattende og vanskelig å lese. Jeg fant meg selv i å jobbe meg gjennom parti for parti og mistet snart helheten siden jeg hele tiden flyttet fokus.

Jeg har tidligere lest en del om SVD (Singular value decomposition) og hvordan denne kan benyttes til å prosjektere data i flere dimensjoner ned til f.eks to som lettere kan visualiseres i et diagram. Dette har blant annet vært gjort for stemmegivningen til senatorer i USA. Teknikken benyttes også i nettsøk og har med suksess blitt brukt for å presentere profilbaserte anbefalinger.

Utstyrt med Perl og pakken PDL prosjektere jeg uenighetsindeksen fra NSD ned til en dimensjon for hver tidsperiode, dvs en verdi for hvert parti i hver tidsenhet. Resultatet i form av et linjediagram kan du se under. Jo større avstand mellom linjene, jo mer uenige er partiene. Desto nærmere linjene er hverandre, vel, desto mer enige er de.

Til opplysning så har jeg lagt til regjeringssamarbeidene nederst på figuren.


Dette ser ved første øyekast mildt sagt kaotisk ut, men ser man litt nøye etter så kan man se en del trender. Den mest opplagte er at partier som er i regjering med hverandre, ser ut til å være veldig enige. Ikke akkurat noen bombe akkurat det, men jeg synes det er litt morsomt å se hvordan f.eks Høyre plutselig blir så mye mer enig med både KRF og SP etter at regjeringssamarbeidet starter i 1981?? (helt til venstre i diagrammet).

Det samme utslaget kan vi se med dagens regjering (helt til høyre); SV, DNA og SV er stort sett enige. For ikke å snakke om hvor samlet opposisjonen er, med unntak av FRP. Denne klare samlingen ser ut til å være enestående i figuren. Kan dette ha noe med det faktum at vi har en flertallsregjering? Og er det en tendens som vil vare?

Jeg tror ikke at figuren vil svare på slike spørsmål, men synes allikevel den gir et enkelt og godt bilde av avstanden mellom de politiske partiene i Norge.

Datagrunnlag og kildekode

Skulle du ha lyst til å gjøre dette selv, vil etterprøve mine konklusjoner - det er jo ikke sikkert jeg har gjort ting riktig - eller bare har lyst til å leke deg, så skal du få slippe å gjøre den jobben jeg akkurat har gjort. Du kan laste ned et Perl-script som inneholder tabellen fra NSD samt utfører SVD transformasjonen. Du kan også se på datagrunnlaget til diagrammet i form av et regneark.